Речник на медицински термини medical names( Страница 13 )

Изберете категория и добавете медицински термини към този медицински речник. Думата медицина произхожда от латинското medicus, което означава лечител. Медицината е науката за лечение и предотвратяване на болести и наранявания, чрез изучаване на човешкия организъм, заболяванията, тяхното лечение и създаването на лекарства и технологии. Медицината се практикува от лекари, сестри и фармацевти.

 
Ляв ъгъл на рамката за medical-names Десен ъгъл на рамката за medical-names
 

Важността значението на медицинските термини

От изключителна важност е значението на конкретна дума, но в медицината объркването на едно понятие би довело до катастрофален ефект. Ето защо е необходимо доброто познаване на терминологията и наименованията. Или това обуслявя създаването на медицински терминологичен речник. Медицината се дели на множество от различни поддисциплини като педиатрия, гинекология, неврология, хирургия и т.н. Тези медицински клонове се занимават с отделни и специфични системи на организма. Има и така наречената Алтернативна медицина, която включва медицински понятия иметоди извън класическата (европейска) медицина. В многообразието от различни термини използвани в медицината може да ни помогне информацията в тази интернет страница, която представлява медицински резник на по-известните медицински думи и термини.

 
Ляв ъгъл на рамката за medical-names Десен ъгъл на рамката за medical-names

 

Медицински категории:
Антибиотици(1)
Белтъци(9)
Болести(137)
Възпаления(105)
Глава(6)
Диагностични методи(5)
Жлези(27)
Зъби(16)
Кости(60)
Лечение(17)
Медицински думи(1698)
Мозък(49)
Мускули(57)
Операци(12)
Очи(7)
Представки(24)
Ребра(2)
Стомах(28)
Страхове и Фобии(521)
Сърце(24)
Тумори(40)
Ухо(10)
Хормони(9)
Черва(35)

Недовършени медицински термини

Брой недовършени медицински термини: 0в медицински категории:

 
Ляв ъгъл на рамката за medical-names Десен ъгъл на рамката за medical-names
Медицински речник medical-names picture Медицински речник medical-names picture 1 Медицински речник medical-names picture 2 Медицински речник medical-names picture 3 Медицински речник medical-names picture 4 Медицински речник medical-names picture 5
Добави медицински термини в категория


medical Hepatomegalia Медицинска дума Хепатомегалия
Преводът на този термин е:
на английски език: Hepatomegalia
на латински език: Hepatomegalia
на български език: Хепатомегалия


Медицинското понятие е разгледано 583. Категорията на думата е: Медицински думи

medical Melancholia Медицинска дума Меланхолия
Преводът на този термин е:
на английски език: Melancholia
на латински език: Melancholia
на български език: Меланхолия


Медицинското понятие е разгледано 81. Категорията на думата е: Медицински думи

medical Synergicus Медицинска дума Синергичен
Преводът на този термин е:
на английски език: Synergic
на латински език: Synergicus
на български език: Синергичен


Медицинското понятие е разгледано 571. Категорията на думата е: Медицински думи

medical LouisPhobia Медицинска дума Логизомеханофобия
Преводът на този термин е:
на английски език: Louis-Phobia
на латински език:
на български език: Логизомеханофобия 


Медицинското понятие е разгледано 98. Категорията на думата е: Страхове и Фобии

medical Climacterium Медицинска дума Климактериум
Преводът на този термин е:
на английски език: Climacteric
на латински език: Climacterium
на български език: Климактериум


Медицинското понятие е разгледано 563. Категорията на думата е: Медицински думи