Речник на медицински термини medical names( Страница 2 )

Изберете категория и добавете медицински термини към този медицински речник. Думата медицина произхожда от латинското medicus, което означава лечител. Медицината е науката за лечение и предотвратяване на болести и наранявания, чрез изучаване на човешкия организъм, заболяванията, тяхното лечение и създаването на лекарства и технологии. Медицината се практикува от лекари, сестри и фармацевти.

 
Ляв ъгъл на рамката за medical-names Десен ъгъл на рамката за medical-names
 

Важността значението на медицинските термини

От изключителна важност е значението на конкретна дума, но в медицината объркването на едно понятие би довело до катастрофален ефект. Ето защо е необходимо доброто познаване на терминологията и наименованията. Или това обуслявя създаването на медицински терминологичен речник. Медицината се дели на множество от различни поддисциплини като педиатрия, гинекология, неврология, хирургия и т.н. Тези медицински клонове се занимават с отделни и специфични системи на организма. Има и така наречената Алтернативна медицина, която включва медицински понятия иметоди извън класическата (европейска) медицина. В многообразието от различни термини използвани в медицината може да ни помогне информацията в тази интернет страница, която представлява медицински резник на по-известните медицински думи и термини.

 
Ляв ъгъл на рамката за medical-names Десен ъгъл на рамката за medical-names

 

Медицински категории:
Антибиотици(1)
Белтъци(9)
Болести(137)
Възпаления(105)
Глава(6)
Диагностични методи(5)
Жлези(27)
Зъби(16)
Кости(60)
Лечение(17)
Медицински думи(1698)
Мозък(49)
Мускули(57)
Операци(12)
Очи(7)
Представки(24)
Ребра(2)
Стомах(28)
Страхове и Фобии(521)
Сърце(24)
Тумори(40)
Ухо(10)
Хормони(9)
Черва(35)

Недовършени медицински термини

Брой недовършени медицински термини: 0в медицински категории:

 
Ляв ъгъл на рамката за medical-names Десен ъгъл на рамката за medical-names
Медицински речник medical-names picture Медицински речник medical-names picture 1 Медицински речник medical-names picture 2 Медицински речник medical-names picture 3 Медицински речник medical-names picture 4 Медицински речник medical-names picture 5
Добави медицински термини в категория


medical Desquamatio Медицинска дума Десквамация
Преводът на този термин е:
на английски език: Desquamation
на латински език: Desquamatio
на български език: Десквамация


Медицинското понятие е разгледано 539. Категорията на думата е: Медицински думи

medical Madarosis Медицинска дума Мадароза
Преводът на този термин е:
на английски език: Madarosis
на латински език: Madarosis
на български език: Мадароза


Медицинското понятие е разгледано 559. Категорията на думата е: Медицински думи

medical Neurinoma Медицинска дума Неврином
Преводът на този термин е:
на английски език: Neurinoma
на латински език: Neurinoma
на български език: Неврином


Медицинското понятие е разгледано 543. Категорията на думата е: Медицински думи

medical Abdomen Медицинска дума налатинскиезик: Abdomen
Преводът на този термин е:
на български език: Абдомен
на английски език: Abdomen, belly
на латински език: Abdomen


Медицинското понятие е разгледано 12. Категорията на думата е: Медицински думи

medical Habitus Медицинска дума Хабитус
Преводът на този термин е:
на английски език: Habitus
на латински език: Habitus
на български език: Хабитус


Медицинското понятие е разгледано 636. Категорията на думата е: Медицински думи,Мускули